Tanıtım

AU-tanitim-ust-yazi.png

Misyon

Güçlü araştırma alt yapımız ve alanında etkin ve yetkin akademik personelimiz ile
• Araştırma alanında uluslararası alanda tercih edilen, ülkede örnek, bölgede lider olmak,
• Girişimcilik alanında sektörde işbirlikçi ve öncü olmak,
• Eğitim alanında topluma araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı bireyler kazandırmak,
• Toplumsal katkı alanında sürdürülebilir projeler ile topluma ve insanlığa hizmet vermek,
• Uluslararası işbirlikli projeler, nitelikli yayınlar, ikili anlaşmalar yaparak ülkemizi ve üniversitemizin akademik alanda tanınırlığını arttırmaktır.

Vizyon

Evrensel nitelikte araştırmalar ile geleceğe şekil veren, bilim ve teknolojide öncü, araştırma odaklı,yaratıcı, etik ilkelere duyarlı ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiren araştırma üniversitesi olmaktır.

Tarihçe

Akdeniz Üniversitesi 1982 yılında Batı Akdeniz bölgesindeki yükseköğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde Antalya’da kurulmuştur.

Akdeniz Üniversitesi, Isparta’daki birimlerini 1992 yılında Süleyman Demirel Üniversitesine; Burdur’daki birimlerini 2006 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine; Alanya’daki birimlerini ise 2015 yılında kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine devretmiştir. Ayrıca, Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı Üniversitesi’nin kuruluşu aşamasında hami üniversite olarak yer almıştır.

Kuruluşundan bugüne Akdeniz Üniversitesi eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve topluma hizmet alanlarında çok önemli faaliyetlerde bulunarak Batı Akdeniz çanağından başlayarak ülkemizin tümünde katma değer oluşturan uygulamalarda bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık, fen, sosyal, eğitim, dil, sanat vb. alanlarda üstün başarılara imza atılmıştır.
Detaylı bilgi için tıklayınız

 

 

YönetimKurumsal Kimlik


Kurumsal kimlik çalışmalarına aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Logo

Logo Kullanım Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Materyaller


Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi, yüksek nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapma, bilginin teknolojiye dönüşümüne katkı sağlama, toplumun bilgi, teknoloji, sanat, kültür ve diğer alanlardaki gereksinimlerini üst düzeyde karşılama misyonunu 40 yıldır başarıyla sürdürmektedir.

 

SAĞLIK ALANINDA BİR MARKA

Sağlık alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adını tüm dünyaya duyuran ve marka haline gelen Akdeniz Üniversitesi, sunduğu kaliteli eğitimi, araştırma-uygulama alanları ve sağlık hizmeti ile bölgede ve Türkiye’de önemli bir referans konumundadır.

- Türkiye’nin ilk çift kol nakli
- Dünyanın ilk rahim nakli
- Türkiye’nin ilk yüz nakilleri

 

ULUSLARARASI BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ

Uluslararasılaşmayı, eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet fonksiyonlarına sistematik olarak dahil eden Üniversitemiz Türkiye’de Mevlana Değişim Programı ile Erasmus+ Programı yürüten üniversiteler arasında hem değişim sayıları hem de işbirliği yapılan üniversite sayıları ve çeşitliliği açısından öncü üniversitelerden birisi konumundadır.
- Erasmus+
- Mevlana Değişim Programı
- Farabi Değişim Programı
- Free Mover Programı
- IAESTE Program

 

KAMPÜSTE YAŞAM