Misyonumuz ve Vizyonumuz

AU-001.jpg

Misyonumuz

Güçlü araştırma alt yapımız ve alanında etkin ve yetkin akademik personelimiz ile
• Araştırma alanında uluslararası alanda tercih edilen, ülkede örnek, bölgede lider olmak,
• Girişimcilik alanında sektörde işbirlikçi ve öncü olmak,
• Eğitim alanında topluma araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı bireyler kazandırmak,
• Toplumsal katkı alanında sürdürülebilir projeler ile topluma ve insanlığa hizmet vermek,
• Uluslararası işbirlikli projeler, nitelikli yayınlar, ikili anlaşmalar yaparak ülkemizi ve üniversitemizin akademik alanda tanınırlığını arttırmaktır.

Vizyonumuz

Evrensel nitelikte araştırmalar ile geleceğe şekil veren, bilim ve teknolojide öncü, araştırma odaklı,yaratıcı, etik ilkelere duyarlı ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiren araştırma üniversitesi olmaktır.