Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Merkezi (ADKAM)

Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi

Almanya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM)

Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM)

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi

Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Mikrodalga Uygulama ve Araştırma Merkezi (EMUMUAM)

Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi (EHAM)

Gen ve Hücre Tedavisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi

Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER)

Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi

İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

İntegratif Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM)

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kültür – Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜSAM)

Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezi (LAM)

Nükleer Bilimler Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ölçme Değerlendirme Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Özel Gereksinimli Bireyler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SBAUM)

Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi(Üniversite Hastanesi)

Sera Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sosyal Politika ve Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sporcu Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (SSAUM)

Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM)

Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Turizm Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (TAGUM)

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM)

Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(AKVUAM)

Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM)

Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER)